zobacz też stronę naszego gabinetu

Ośrodek Szkolenia
Medycyny Estetycznej
i Kosmetyki Profesjonalnej

Akredytacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

Diagnostyka i leczenie zaburzeń czynnościowych narządu żucia

UWAGA! Szkolenie tylko dla lekarzy !          

Szkolenia akredytowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szkolenie składa z czterech części. Obejmuje zagadnienia związane z: czynnikami etiologicznymi i sprzyjającymi powstaniu zespołu zaburzeń czynnościowych występujących w układzie stomatognatycznym oraz diagnostykę dysfunkcji. Uwzględnia również metody specjalistycznego leczenia protetycznego oraz wspomagających zabiegów fizjoterapeutycznych.

 

Część I

Cena szkolenia: 900 zł
Czas trwania:
7 godzin lekcyjnych

Prowadzący szkolenie: dr hab. n. med. Małgorzata Pihut

Szczegółowy plan szkolenia

 1. Czynniki etiologiczne zaburzeń czynnościowych narządu żucia.
 2. Fizjologiczne mechanizmy odruchowe i podstawy neurofizjologii w obrębie układu stomatognatycznego.
 3. Ból – mechanizm powstawania, rodzaje, metody eliminacji.
 4. Budowa anatomiczna mięśni i stawów skroniowo-żuchwowych – zależności kliniczne.
 5. Mechanizm nadczynności mięśni żwaczowych.
 6. Narząd żucia jako układ ruchowy-uwarunkowania biomechaniczne.
 7. Objawy dysfunkcji w obrębie jamy ustnej, twarzy i głowy. Symptomy dodatkowe.
 8. Specyfika badania czynnościowego narządu żucia w aspekcie diagnostyki dysfunkcji. Kwestionariusz badania zaburzeń czynnościowych.
 9. Ogólne zasady terapii dysfunkcji. Etapowość leczenia.

Część II

Cena szkolenia:  900 
Czas trwania: 7 godzin lekcyjnych

Prowadzący szkolenie: dr hab. n. med. Małgorzata Pihut

Szczegółowy plan szkolenia

 1. Rodzaje i diagnostyka parafunkcji.
 2. Kliniczne aspekty leczenia protetycznego z zastosowaniem aparatów okluzyjnych.
 3. Rodzaje aparatów stosowanych w leczeniu.
 4. Procedury laboratoryjne w wykonawstwie szyn okluzyjnych.
 5. Psychoemocjonalne zaburzenia somatyczne.
 6. Badania dodatkowe w diagnostyce specjalistycznej. Radiologia, elektromiografia.
 7. Zaburzenia okluzji, diagnostyka, metody terapii.
 8. Napięciowe bóle głowy.
 9. Podział schorzeń zaburzeń czynnościowych narządu żucia.
 10. Jatrogenne przyczyny powstania zaburzeń czynnościowych.
 11. Przykłady kliniczne specjalistycznej terapii zaburzeń czynnościowych.

Część III

Cena szkolenia: 900 zł
Czas trwania: 7 godzin lekcyjnych

Prowadzący szkolenie: mgr Piotr Kazana

Fizjoterapeutyczne metody wspomagające leczenie dysfunkcji czynnościowych układu stomatognatycznego US.

Szczegółowy plan szkolenia

Podstawowe definicje dotyczące fizjoterapii, miejsce fizjoterapii w stomatologii:

 1. Badanie fizjoterapeutyczne w dysfunkcjach US:
  • ocena wolnych ruchów żuchwy, kręg. szyjnego,
  • ocena napięcia mięśni żwaczowych, obręczy barkowej i kręg. szyjnego,
  • ocena sylwetki pacjenta, postawy ciała w trzech płaszczyznach.
 2. Wybrane metody fizjoterapeutyczne stosowane we wspomagającym leczeniu zaburzeń czynnościowych US (wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie). Część teoretyczna + część praktyczna:
  • terapia manualna,
  • ćwiczenia mięśniowe,
  • kinesiology taping,
  • fizykoterapia (laseroterapia, terapia ultradźwiękami, termoterapia, elektroterapia, ledoterapia, magnetoterapia, terapia skojarzona).
 3. Zasady współpracy stomatologa i fizjoterapeuty w leczeniu pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi US.

Część IV

Konsultacja pacjentów prowadzonych przez osoby uczestniczące w szkoleniu.