zobacz też stronę naszego gabinetu

Ośrodek Szkolenia
Medycyny Estetycznej
i Kosmetyki Profesjonalnej

Akredytacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

Masaż rehabilitacyjny

write my paper

Masaż rehabilitacyjny, kurs dwudniowy

Cena szkolenia; 1300 zł
Czas trwania szkolenia; 18 godzin lekcyjnych

Dzień pierwszy:
Część teoretyczna – 4 godziny
1. Rola masażu rehabilitacji.
2. Przeciwwskazania do wykonania poszczególnych rodzajów technik.
3.Charakterystyka poszczególnych rodzajów masażu terapeutycznego: masaż izometryczny, techniki mięśniowo – powięziowe, masaż głęboki, masaż z elementami terapii manualnej.
4. Prezentacja i charakterystyka wybranych technik (masaż izometryczny, masaż z elementami terapii manualnej).

Część praktyczna – 5 godzin
1. Kwalifikacja do zabiegu, przeprowadzenie wywiadu.
2. Samodzielne wykonanie technik omówionych w części teoretycznej.
3. Zalecenia i ćwiczenia do domu, autoterapia.

Dzień drugi:
Część teoretyczna – 4 godziny
1. Prezentacja i charakteryzacja wybranych technik (masaż głęboki, techniki mięśniowo – powięziowe)

Część praktyczna – 5 godzin
1. Samodzielne wykonanie technik omówionych w części teoretycznej.
2. Utrwalanie i doskonalenie technik poznanych podczas pierwszego dnia, samodzielne wykonanie technik na poszczególnych częściach ciała.
3. Zalecenia i ćwiczenia do domu, autoterapia.

Masaż rehabilitacyjny, kurs trzydniowy

Cena szkolenia; 1600 zł
Czas trwania szkolenia; 26 godzin lekcyjnych

Dzień pierwszy:
Część teoretyczna – 4 godziny
1. Rola masażu w rehabilitacji.
2. Przeciwwskazania do wykonywania terapii mięśniowo – powięziowej.
3.  Fizjologia układu powięziowego.
4. Prezentacja wybranych technik mięśniowo – powięziowych.

Część praktyczna – 5 godzin
1. Kwalifikacja do zabiegu, przeprowadzenie wywiadu.
2. Samodzielne wykonanie technik omówionych w części teoretycznej.
3. Zalecenia i ćwiczenia do domu, autoterapia.

Dzień drugi:
Część teoretyczna – 4 godziny
1. Zasady stosowania terapii manualnej.
2. Przeciwwskazania do wykonywania terapii manualnej.
3. Prezentacja i charakterystyka wybranych technik masażu z elementami terapii manualnej.

Część praktyczna – 5 godzin
1. Kwalifikacja do zabiegu, przeprowadzenie wywiadu.
2. Samodzielne wykonanie technik omówionych w części teoretycznej.
2. Utrwalanie i doskonalenie technik poznanych podczas pierwszego dnia.
3. Zalecenia i ćwiczenia do domu, autoterapia.

Dzień trzeci:
Część teoretyczna – 3 godziny
1. Charakterystyka masażu izometrycznego.
2. Przeciwwskazania do wykonywania zabiegu.
3. Prezentacja masażu na poszczególnych częściach ciała.

Część praktyczna – 5 godzin
1. Kwalifikacja do zabiegu, przeprowadzenie wywiadu.
2. Samodzielne wykonanie technik omówionych w części teoretycznej.
3. Utrwalanie i doskonalenie technik poznanych podczas wcześniejszych dni.

 online bitcoin mining