zobacz też stronę naszego gabinetu

Ośrodek Szkolenia
Medycyny Estetycznej
i Kosmetyki Profesjonalnej

Akredytacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

Psychologiczne aspekty sukcesu w kosmetyce

Cena szkolenia: 400 zł
Czas trwania szkolenia: 4 godzin lekcyjnych

Szkolenie porusza wiele aspektów z dziedziny psychologii szczególnie relacji klient– kosmetyczka, jakie mają miejsce w gabinecie kosmetycznym, to również metody radzenia sobie w trudnych i konflikotowych sytuacjach

1.  Inteligencja emocjonalna
2.  Reguły sterujące ludzkim postępowaniem
3.  Klucze do serc klientów

Podstawy dobrego kontaktu z klientem:
1.  Jak zdobyć zaufanie klienta?
2.  Typy osobowości klientów
3.  Psychologiczna opieka nad stałym klientem

Techniki komunikacyjne:
1.  Komunikacja werbalna i niewerbalna
2.  Asertywna komunikacja
3.  Aktywne słuchanie

Radzenie sobie ze stresem:
1.  Techniki relaksacyjne
2.  Jak radzić sobie z trudnym klientem?
3.  Jak pozytywnie reagować na skargę i rozwiązywać konflikty?