zobacz też stronę naszego gabinetu

Ośrodek Szkolenia
Medycyny Estetycznej
i Kosmetyki Profesjonalnej

Akredytacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

Budowa skóry

best mining poolsSkóra ma budowę warstwową, składa się z 3 warstw:

1. Naskórek– epidermy

2. Skóry właściwej– dermy

3. Tkanki podskórnej– hipodermy

1. Naskórek

Zbudowany z keratynocytów i składa się z szeregu warstw:

 • Warstwa podstawna – najniżej położona, nazywana jest także rozrodczą ze względu na fakt, że w jej obrębię dochodzi do mitotycznych podziałów i namnażania się keratynocytów.Czas przejścia komórek z warstwy podstawnej do warstwy rogowej to prawidłowo ok. 28-30 dni W tej warstwie stwierdza się obecność prekursorów keratyny-tonofibryli i cytokeratyn.  Keratyna jest ostatecznym produktem metabolizmu naskórka.Warstwa podstawna to miejsce lokalizacji komórek Langerhansa- makrofagów pochodzenia szpikowego, które reprezentują antygeny limfocytom T. Oprócz tego w warstwie podstawnej znajdziemy również komórki Merkla- upostaciowione zakończenia nerwowe, odpowiedzialne za czucie dotyku. W warstwie tej obecne są również melanocyty – komórki pochodzące z grzebienia nerwowego i syntetyzujące melaninę.
 • Warstwa kolczysta – najgrubsza to kilka rzędów wielobocznych komórek, Komórki ściśle przylegaja do siebie łączą się desmosomami.Warstwa ta jest konstrukcji oporową nadającą skórze spoistość i jędrność. Powyżej tej warstwy rozpoczyna się proces keratynizacji.
 • Warstwa ziarnista – składa się z wrzecionowatych komórek ułomnych w kilka warstw. Jądra tych komórek wypełnione sa ziarnistościami keratohialiny, a ziarna te to ważny produkt pośredni w procesie wytwarzania keratyny.
 • Strefa pośrednia (jasna) nie występuje we wszystkich okolicach ciała, stanowi wąskie pasmo znajdujące się powyżej warstwy kolczystej. Odróżnić ja można od warstwy kolczystej na drodze specjalnych barwień histochemicznych. Strefa ta ma duże znaczenie w zaburzeniach rogowacenia.
 • Warstwa rogowa – martwa, składającą się z komórek, które w dolnych warstwach przylegają do siebie natomiast na powierzchni są luźno ułożone i ulęgają złuszczaniu( stała odnowa naskórka).Cecha charakterystyczna korneocytów – brak lub szczątkowe jądro komórkowe.Przekształcanie się keratynocytów (keratynizacja) obejmuje kilka jednocześnie zachodzących procesów dotyczących :desmosomów ,białek śródkomórkowych (keratyny) tworzenia otoczki rogowej. Przekształcenie i złuszczanie korneocytów jest procesem apoptozy, czyli zaprogramowanej śmierci komórek. Apoptoza rozpoczyna się już w warstwie kolczystej – zmianami struktury jądra komórkowego i rozpadem DNA, oraz rozpadem niektórych organelli komórkowych.

2.Skóra Właściwa

W skórze właściwej wyróżnia się dwie warstwy:

 • brodawkowata – obejmuje ona brodawki skórne, zawiera liczne drobne naczynia krwionośne (splot podbrodawkowy). W brodawkach skórnych znajdują się włókna nerwowe, przewody gruczołów potowych mieszki włosowe.
 • siateczkowata –obejmuje warstwy aż do tkanki podskórnej, różni się bardziej zbitym charakterem kolagenu. Na granicy skóry właściwej i tkani podskórnej znajduje się głęboki splot naczyniowy. Warstwa ta jest bardzo uboga w naczynia włosowate.

Podścielisko łącznotkankowe budują 3 rodzaje włókien: kolagenowe, retikulinowe i sprężyste.

Włókna kolagenowe zbudowane są z białka – kolagenu  i ulegają w tkane łącznej stałym przebudowom – mogą dzięki temu zmieniać kierunek swojego przebiegu, charakteryzują się znaczą odpornością na rozciąganie.

Włókna sprężyste – swą nazwę zawdzięczają zdolnością do odwracalnego rozciągania. Chronią włókna kolagenowe przed nadmiernym ich rozciągnięciem.

Włókna siateczkowe
(retikulinowe) określane są także mianem srebrno chłonnych, obecne są min. w błonie podstawnej naskórka także wokół naczyń włosowatych na granicy z tkaną podskórną.

Włókna zatopione są  w bezpostaciowej mukopolisacharydowej masie składającej się z kwasu hialuronowego, kwasu chondroitynosiarkowego, czy kompleksów polisacharydowo- białkowych.

Do komórek łącznotkankowych zaliczamy:

 • Fibrocyty i fibroblasty – biorą czynny udział w procesie tworzenia włókien kolagenowych, mają kształt wrzecionowaty.
 •  Histiocyty– charakteryzuje je zdolność wchłaniania cząsteczek ciał obcych, mają zdolności żerne
 •  Komórki tuczne –wydzielają histaminę i heparynę, występują w sąsiedztwie naczyń
 •  Pojedyncze limfocyty

 

3. Tkanka podskórna

Zbudowana jest głównie z luźnej tkanki łącznej, w której gromadzi się tłuszcz, wiążący znaczne ilości wody, co jest korzystne dla funkcji i wyglądu skóry, chroni organizm przed zbytnią utratą ciepła, stanowi zapas energetyczny oraz amortyzuje wstrząsy i urazy. Pomiędzy zrazikami tłuszczowymi znajdują się naczynia krwionośne i limfatyczne, nerwy oraz niektóre ważne elementy gruczołów łojowych i potowych. Grubość zależy od okolicy ciała, płci, stopnia odżywania, pracy.

 

 

research paper writer